Jak leczyć zaburzenia psychosomatyczne – psychoterapia

 

Psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych - lecznie zaburzeń psychosomatycznych

Jak leczyć zaburzenia psychosomatyczne

Zaburzenia psychosomatyczne i choroby psychosomatyczne powinno się leczyć a najlepiej jest im zapobiegać, by uniknać zmagania sie ze stresem choroby.

 

Jak psychoterapia pomaga w leczeniu zaburzeń psychosomatycznych

Psychoterapeuta wysłucha z zaangażowaniem, zrozumie, przyniesie pomoc w poszukiwaniu sposobów przezwyciężania trudności. Po omowieniu objawów i anamnezy, także wyjaśni psychologiczne podłoże zaburzeń. Pozwoli to pacjentowi na uzyskanie wglądu i zrozumienia mechanizmów leżacych u podłoża rozwijającej się choroby. Terapeuta analizuje także sytuację rodzinną, zawodową i społeczną pacjenta. Są one bowiem elementami homeostazy, ktorej zakłocenie znajduje się nierzadko u podstaw powstawania zaburzeń.

Podstawą każdego procesu psychoterapeutycznego jest przymierze terapeutyczne oparte na zaufaniu pacjenta do terapeuty. Psychoterapeuta jest osobą, która nas akceptuje, traktuje serdecznie i wspiera. Po wykształceniu się głębokiej więzi terapeutycznej, terapeuta zachęca pacjenta do omawiania swych trudności, do nazywania i wyrażania swoich emocji. Dzięki temu terapia umożliwia pacjentowi odreagowania silnych emocji, co już samo w sobie przynosi ulgę. Istotnie, omówienie znaczenia urazów psychicznych w życiu pacjenta i ich wplywu na zaklócenie równowagi psychicznej jest  ważnym elementem tarapii psychosomatycznej.

Techniki relaksacyjne w psychoterapii zaburzeń psychosomatycznych

Proces psychoterapii wspierany jest technikami relaksacyjnymi i innymi technikami pracy z ciałem. Pracując z ciałem w procesie terapeutycznym możemy pomóc pacjentowi wpływać świadomie na emocje i myśli. Dla osób żyjacych w ciągłym napięciu i w braku poczucia bezpieczeństwa wewnętrznego, doświadczanie kojącego kontaktu ze swoim ciałem wycisza umysł. Nauczenie się kontaktu ze swoimi emocjami i regularnego wyrażania ich zmniejsza napięcie miesniow i obciażenie umysłu.

Do psychoterapii zaburzeń psychosomatycznych można również zaangażować członka rodziny pacjenta lub inną bliską osobę. Jest to wskazane i skuteczne, jeżeli objawy psychosomatyczne są wynikiem konfliktu lub kryzysu w relacji.

W psychoterapii zaburzeń psychosomatycznych, terapeuta dobiera też inne techniki, w zależności od problemu, z którym pacjent przychodzi a także , w zależności od fazy terapii.

Jednocześnie, psychoterapia pomaga w nabywaniu umiejętności emocjonalnych, relacjonalnych, społecznych i zawodowych. Jest to bardzo wazny element w procesie leczenia gdyz poprawa sytuacji pacjenta przyczynia sie do zmniejszenia poziomu lęku i niepokoju.

 

Jakiego typu psychoterapia jest najlepsza

Znakomita wiekszość zaburzeń psychosomatycznych, a zwłaszcza czynnosciowych, jest związana z nerwicami. Dlatego też psychoanaliza, która przeznaczona jest własnie przede wszystkim dla pacjentów cierpiących na nerwicę, jest tu szczególnie skuteczna.

Osoby cierpiące na trudności psychosomatyczne uzyskują wiec dobre efekty w pracy z psychoanalitykiem lub terapeutą psychodynamicznym. Psychoterapią psychodynamiczna jest to psychoterapia psychoanalityczna, wywodząca się z psychoanalizy. Jest to terapia wymagająca dużego zaangażowania zarówno ze strony terapeuty jak i pacjenta, między innymi regularnosci spotkań.

Dodatkowe metody pracy, a zatem dodatkowe czynniki leczące wprowadza psychoterapia integratywna, ktora zwiększa efektywność oddziaływań psychologa.

Maria Hejnar jest specjalistą z długim doświadczeniem w leczeniu zaburzeń psychosomatycznych i uczestniczy w badaniach naukowych nad ich powstawaniem i leczeniem dzięki psychoterapii.

Zobacz publikacje naukowe Marii Hejnar

Call Now Button